Glavni sadržaj

Navedeni materijali  mogu se u manjim količinama, besplatno naručiti u Infoshopu Udruženja autonomnih  austrijskih sigurnih kuća:

Infoshop

 

 • Poster
  u boji, s logom kampanje i brojem SOS telefona za žene pogođene nasiljem

 • Posjetnica / Vizit karta

 • GewaltFREI leben/ Živjeti slobodno bez nasilja - Spot
  Ovim spotom se oglašava/reklamira  besplatni SOS telefon za žene pogođene nasiljem 0800/222 555.

Infopaket

 • GewaltFREI leben/ Živjeti slobodno bez nasilja - Brošura
  Ova brošura pruža uvid u tematiku i informacije o mogućnostima pomoći, ali takođe prikazuje i načine kako možete podržati kampanju. Brošura sadrži opsežan registar adresa  pomoćnih ustanova za žene, djecu i muškarce.

 • GewaltFREI leben/ Živjeti slobodno bez nasilja - Zaštita od nasilja, postoji pomoć! - Mapa
  Mapa je usmjerena na žene pogođene nasiljem, s ciljem da ih ojača na njihovom putu izlaska iz nasilja. Ova mapa nudi pregled najvažnijih usluga podrške u Austriji.

 • GewaltFREI leben/ Živjeti slobodno bez nasilja - Ti & Ja – Mapa
  U ovoj mapi  predstavljaju se Workshop / radionice, čiji je cilj podizanje svijesti i ojačavanje samopouzdanja kod  djece i omladine u situacujama vezanim za nasilje.

 • GewaltFREI leben/ Živjeti slobodno bez nasilja - Living FREE of Violence – Mapa
  Mapa je namijenjena organizacijama i zajednicama koje žele da sarađuju u radu protiv nasilja nad  ženama, posebno u radu protiv nasilja nad migranticama.

 • GewaltFREI leben/ Živjeti slobodno bez nasilja - uz vašu podršku! – Mapa
  Ova mapa obavještava o mogućnosti partnerstva u kampanji. Pri tome želimo da motivišemo pojedince, socijalne ustanove,  društvene institucije, preduzeća, udruženja i klubove da nas podrže u tome, da svaka žena i svako dijete mogu da žive slobodno bez nasilja.

 • GewaltFREI leben/ Živjeti slobodno bez nasilja - zahvaljujuci  mojoj bolnici – Mapa
  Ova mapa prikazuje važnost preventivnih mera protiv nasilja u zdravstvenom sektoru.  Te mere bi u okviru „ živjeti slobodno bez nasilja –zahvaljujuci  mojoj bolnici“ trebale biti pojačane.

Toolbox obuka za - multiplikatore  "živjeti slobodno bez nasilja - Ti & Ja"

Toolbox je sastavljen od strane mnogobrojnih organizacija, stoga je prikupljeni Toolbox  dostupan samo za download. Postoji mogućnost direktnog obraćanja organizacijama povodom pojedinačnog materijala.

Adidas Puma Shoes